แบบฟอร์มสมัครใช้บริการ
กรุณาเลือกประเภทการสมัคร *
Domain Name *  
- กรณีจดโดเมนใหม่ สามารถตรวจสอบสถานะโดเมนที่ท่านต้องการ
  ว่าว่างอยู่ไหม คลิ๊กที่นี่ !!
ความต้องการเกี่ยวกับโดเมนเนม * มีโดเมนเนมอยู่แล้ว [ ต้องการเช่าโฮสต์เพียงอย่างเดียว ]
ต้องการจดทะเบียนโดเมนเนมใหม่
ต้องการโอนย้ายโดเมนเนมจากที่อื่น
ต้องการต่ออายุโดเมนเนม
ระยะเวลาการจด Domain Name * (กรณี จดทะเบียนใหม่ หรือ ต่ออายุ)
โฮสติ้งแพลนที่ต้องการใช้บริการ *
ระยะเวลาการใช้บริการโฮสติ้ง *
สมัครใช้บริการในนาม * บุคคลธรรมดา
นิติบุคคล และ คณะบุคคล (หักภาษี ณ ที่จ่าย ได้ 3%)
หน่วยงานราชการ (หักภาษี ณ ที่จ่าย ได้ 1%)
หากท่านต้องการหักภาษี ณ ที่จ่าย ทางเราจะออกใบเสร็จให้ท่านหลังจากที่ได้เอกสารการหัก
ณ ที่จ่ายตัวจริงแล้ว หากยอดชำระต่ำกว่า 1,000 บาท จะไม่สามารถหักภาษี ณ ที่จ่ายได้
กรุณาเลือกวิธีการชำระเงิน *
โอนเงินผ่านธนาคาร เลขที่บัญชีดังต่อไปนี้ :-

ธนาคารกรุงเทพ สาขาย่อยฟอร์จูน   เลขที่บัญชี 047-0-16949-1 
ธนาคารกสิกรไทย สาขาห้วยขวาง   เลขที่บัญชี 084-2-99220-6
ธนาคารไทยพาณิชย์ .....

ข้อมูลของผู้สมัครใช้บริการ
(โปรดกรอกข้อมูลทั้ง ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ ครับ)
ชื่อ-นามสกุล [ภาษาไทย] *
ชื่อ-นามสกุล [ภาษาอังกฤษ] *
เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก *
ชื่อนิติบุคคล [ภาษาไทย]
ชื่อนิติบุคคล [ภาษาอังกฤษ]
ที่อยู่ [ภาษาไทย] *
ที่อยู่ [ภาษาอังกฤษ] *

ข้อมูลเพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสาร
หมายเลขโทรศัพท์ [ พื้นฐาน ] *
หมายเลขโทรสาร
หมายเลขโทรศัพท์ [ มือถือ ] *
อีเมล์ *

ข้อมูลเพิ่มเติมกรณีสมัครในนามนิติบุคคล
 <== ใช้ที่อยู่เดียวกันกับที่อยู่ปัจจุบัน
ที่อยู่สำหรับออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี
[ภาษาไทย]
ที่อยู่สำหรับออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี
[ภาษาอังกฤษ]

กรุณาตั้งรหัสผ่าน สำหรับการ Login เพื่อเข้าใช้งาน
รหัสผ่านที่ต้องการ *

หมายเหตุ / ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม
หมายเหตุ / ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

ข้อตกลงการใช้บริการ

โปรดอ่านข้อตกลงในการใช้บริการก่อน ดังต่อไปนี้

  • เงื่อนไขข้อการให้บริการ

    ข้าพเจ้าได้อ่านและยอมรับ ข้อตกลงการใช้บริการ เรียบร้อยแล้ว

    Security Code : Audio Version
    Reload Image
    โปรดกรอก Security Code * :