เพิ่มเข้ารายการโปรด


บริการ จดโดเมน ย้ายโดเมน .com .net .org .info ราคาเพียง 450บาท ต่อปี

โดเมนเนม คือชื่อที่ใช้เรียกแทนเว็บไซต์นั้นๆ โดยชื่อและนามสกุล ของ โดเมนเนม จะต้องไม่ซ้ำกับเว็บไซต์หรือ โดเมนเนม อื่นที่ถูกจดทะเบียนก่อนหน้านี้แล้ว โดเมนเนม ก็คือสิ่งแรกที่แสดงหรือ ประกาศความมีตัวตนบนอินเทอร์เน็ตให้คนทั่วไปได้รู้จัก ซึ่งสามารถมีได้ชื่อเดียวเท่านั้นทั่วโลก ดังนั้นชื่อโดเมนที่ดี มีความหมาย จะเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของท่านอาจหมายถึงโอกาสหรือใบเบิกทางที่จะนำ ท่านไปสู่ความสำเร็จได้โดยง่าย โดยชื่อโดเมนจะประกอบไปด้วย 2 ส่วน คือ

1. ส่วนของชื่อ ซึ่งอาจเป็นชื่อของบุคคล นิติบุคคล องค์กร เครื่องหมายการค้า หรืออื่นๆ ที่ต้องการจะสื่อให้เป็นตัวแทนของ Website นั้นๆ เช่น yawayhosts.com, google.com เป็นต้น

2. ส่วนของนามสกุล ซึ่งเป็นลักษณะการประกอบการของ Website นั้นๆ เช่น .com, .net ฯลฯ 

ข้อดีของการ จดโดเมน ภายใต้ระบบ yawayhost

 ค่าบริการ จดโดเมน .com .net .org .biz .info เพียงปีละ 450 บาท
 ค่าบริการ ต่ออายุโดเมน และ โอนย้ายโดเมน .com .net .org .biz .info เพียงปีละ 450 บาท
 ชื่อของท่านเป็นเจ้าของโดเมน 100% (Registrant, Admin ,Billing & Technical Contact)
 มีระบบการจัดการโดเมน สามารถแก้ไขข้อมูล ลูกค้าสามารถจัดการได้ด้วยตัวเอง 
 มีระบบ Lock หรือ Unlock โดเมน ลูกค้าสามารถจัดการได้ด้วยตัวเอง เพื่อป้องกันการขโมยโดเมน
 ไม่ผูกมัดบริการ โดยลูกค้าสามารถใช้บริการโฮสติ้งที่ไหนก็ได้ หรือย้ายเมื่อใดก็ได้ที่ต้องการ
 มีระบบร้องของ Auth Code เพื่อทำการ Transfer Domain ลูกค้าสามารถจัดการได้ด้วยตัวเอง
 สามารถ Register DNS เพื่อให้โดเมนชี้ไปยังหมายเลข IP ได้โดยตรง
 สามารถใช้ระบบการจัดการโดเมนผ่าน Reseller รายใดก็ได้ภายใต้ระบบเดียวกัน 
 มีระบบแจ้งเตือนวันหมดอายุของโดเมน

** Feature ต่าง ๆเหล่านี้ไม่รวมถึง การ จดโดเมน .co.th .ac.th .go.th .in.th แล .th อื่นๆ


ตารางอัตราค่าบริการ จดโดเมนใหม่ (ต่ออายุโดเมน .com .net .org .info ราคา 450 บาทต่อปี)

gTLDs (Generic Top Level Domains) คือชื่อโดเมนที่ลงท้ายด้วย com, net และ org
โดเมนเนมประเภทผู้ถือครองระยะเวลาราคา / ปี
.comCommercial Organization / ห้างร้านบริษัท1 - 10 ปี450 บาท
.netNetworking Organization / กิจกรรมเครือข่าย1 - 10 ปี450 บาท
.orgNon Commercial Org / มูลนิธิที่ไม่หวังผลกำไร1 - 10 ปี450 บาท
.bizBusiness / ห้างร้านบริษัท1 - 10 ปี450 บาท
.infoInformation / เวปไซด์ให้ข้อมูล1 - 10 ปี450 บาท
.usห้างร้านบริษัท หรือ บุคคลทั่วไป (อเมริกา)1 - 10 ปี850 บาท
.nameห้างร้านบริษัท หรือ บุคคลทั่วไป1 - 10 ปี550 บาท
.wsห้างร้านบริษัท หรือ บุคคลทั่วไป1 - 10 ปี900 บาท
.euผู้ขอจดต้องอยู่ในเขตยุโรป (ยูโร)1 - 10 ปี850 บาท
.asiaผู้ขอจดต้องอยู่ในเขตเอเชีย-แปซิฟิก1 - 10 ปี1100 บาท
.inIndia หรือสามารถอ้างถึง Indivisual บุคคลทั่วไป1 - 10 ปี850 บาท
.mobiเว็บไซด์สำหรับแสดงบนมือถือ (Mobile Web)1 - 10 ปี1250 บาท
.ccห้างร้านบริษัท หรือ บุคคลทั่วไป1 - 10 ปี1250 บาท
.tvเว็บไซท์ทีีมีบริการเกี่ยวข้องกับงานโทรทัศน์1 - 10 ปี1,600 บาท

** จดโดเมน .com .net .org .biz .info ไม่ต้องใช้หลักฐานใด ๆ ประกอบการ จดโดเมน


ccTLDs (Country Code Top Level Domains) คือชื่อโดเมนที่ลงท้ายด้วยอักษรย่อของละประเทศ
โดเมนเนมประเภทผู้ถือครองระยะเวลาราคา / ปี
.co.thCompany / นิติบุคคล ห้างร้านบริษัท1 - 10 ปี1250 บาท
.in.thIndividual / บุคคลทั่วไป1 - 10 ปี828 บาท
.net.thInternet Service Provide / ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต1 - 10 ปี1250 บาท
.or.thNon-profit Organization / มูลนิธิที่ไม่หวังผลกำไร1 - 10 ปี1250 บาท
.ac.thAcademic Organization / สถาบันการศึกษา1 - 10 ปี1250 บาท
.mi.thMilitary Organization / หน่วยงานเกี่ยวกับการทหาร1 - 10 ปี1250 บาท
.go.thGovernment / หน่วยงานราชการ อบต. ส่วนราชการ1 - 10 ปี1250 บาท


ระเบียบและเอกสารประกอบการจดทะเบียน .th

 • โดเมน .co.th ใช้สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนของนิติบุคคล พร้อมประทับตรา (มีชื่อภาษาอังกฤษ) ลงนาม พร้อมประทับตราบริษัท 
  ตัวอย่างเอกสารบริษัท , ตัวอย่างหนังสือบริคณสนธิ (ใช้สำหรับยืนยันชื่อภาษาอังกฤษของบริษัท) 
 • โดเมน .ac.th ใช้หนังสือจัดตั้งโรงเรียน หรือหนังสือรับรองที่ออกโดยโรงเรียน ระบุชื่อสถานศึกษา ที่อยู่ และสังกัด
  โดยระบุชื่อโดเมนที่ต้องการจด ลงนามพร้อมประทับตราโรงเรียน
  ตัวอย่างเอกสาร หนังสือรับรองโรงเรียน หรือ ตัวอย่าง (ใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน)
 • โดเมน .or.th ใช้หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนหน่วยงานประกอบการจดทะเบียน 
  ตัวอย่างเอกสาร
 • โดเมน .go.th หน่วยงานราชการ ใช้หนังสือแจ้งความประสงค์ใช้ชื่อโดเมนของหน่วยงานประกอบการจดทะเบียน 
  ตัวอย่างเอกสาร (เอกสารออกโดย CIO) หรือ ตัวอย่างเอกสาร (เอกสารจากหน่วยงานถึง CIO)
 • โดเมน .in.th ต้องใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนประกอบการจดทะเบียนโดเมน (จดชื่ออะไรก็ได้) 
  ตัวอย่างเอกสาร (สำหรับบุคคลทั่วไป)
 • โดเมน .mi.th สำหรับหน่วยงานทางทหาร 
  ตัวอย่างเอกสาร
 • ชื่อโดเมนจะต้องเป็นชื่อของนิติบุคคล/หน่วยงาน/องค์กร หรือ อักษรย่อ หรือ เป็นส่วนหนึ่งส่วนใดของชื่อเท่านั้น
 • จะต้องใช้เอกสารประกอบการจดทะเบียนโดเมน โดยระบุชื่อโดเมนที่ต้องการจด email มาที่ kangpla_13@hotmail.com


 • ขึ้นไปด้านบน